Fuld af spørgsmål d. 15. august 2019, 10:57:54 – 10:58:55

Det er ikke fortsættelsen af strukturen
Som en stjernekaster?
Trafikken kører i begge retninger
Jeg ser ørkenen
Som en stjernekaster?
Den er ufuldkommen
Jeg ser ørkenen
Alting skilt ad i sine dele
Den er ufuldkommen
Lyset der rækker ind ad vinduet
Alting skilt ad i sine dele
Lyset der rækker ind ad vinduet
Trafikken kører i begge retninger
Det er ikke fortsættelsen af strukturen