Fuld af kærlighed d. 8. august 2019, 14:03:31 – 14:06:16

Der er grene i alle retninger
Hvordan kan du være så smuk?
Som en jeg-forstyrrelse
Inden du dør
Hvordan kan du være så smuk?
Mere aggression end forsvar
Inden du dør
Du ryster træet
Mere aggression end forsvar
Du prøver
Du ryster træet
Du prøver
Som en jeg-forstyrrelse
Der er grene i alle retninger